PAPERATI

handmade paper flowers

FIND ME

Gdynia, Poland

LET’S TALK

Dahlia | Dalia

Jakiś czas temu, będąc w sklepie spotkałam dekoracje wykonane z amarantowych dalii. Nie wiem dokładnie jakiego gatunku były tamte dalie, ale płatki miały dość długie, rozczapierzone, poskręcane w różne strony i lekko pomarańczowe wewnątrz. Bardzo mi się spodobały. Postanowiłam więc przygotować własną wersję tego gatunku.

Do wykonania mojej dalii użyłam dwóch rodzajów bibuły: dubeltową do płatków oraz włoską do liści. Dolną (wewnętrzną) części wszystkich płatków pomalowałam farbą w kolorze melonowym. Brzegi zewnętrznej warstwy płatków pomalowałam farbą w kolorze pastelowo fioletowym. Środek kwiatka pokryłam mikroskopijnymi kulkami w kolorze pomarańczowym.

Nie jest to dosłowne odwzorowanie naturalnej dalii, ale moja własna impresja tego gatunku. Nie chciałam naśladować natury, a jedynie zainspirowałam się tą piękną rośliną. Efekt końcowy uważam za dość ciekawy, chociaż nie do końca udało mi się uchwycić różnorodność poskręcanych płatków.


Some time ago I saw a decoration in a shop made of amaranth dahlias. I don’t know exactly which type were those dahlias, but they had petals that were quite long, bristled, twisted in every direction and slightly orange towards inside. I really liked them. I decided to make my own version of this kind.

To prepare my dahlia I used two types of tissue: double-sided for petals and florist one for leaves. The lower (inner) parts of petals I covered with a melon-colored paint. The outer side of petals’ edges I painted using pastel purple paint. The center of the flower I covered using tiny balls in orange color.

It’s not a “literal” representation of the natural dahlia flower, but rather my own impression. I didn’t want to mimic the nature, I was just inspired with this beautiful plant. I think the final effect is quite interesting, however I didn’t manage to capture variety of twisted petals.

c-7139

c-7141

c-7146

c-6427

c-6433

Do przygotowanie mojej dalii użyłam szablonów płatków i liści, które sama przygotowałam. Naszkicowałam je z pamięci, więc ostatecznie nie wyszły dokładnie takie jak płatki żywej rośliny.


To create my dahlia I used templates for petals and leaves which I prepared myself. I sketched them from memory, so eventually they didn’t come out exactly as the ones from living flower.

Share Post :

More Posts