PAPERATI

handmade paper flowers

FIND ME

Gdynia, Poland

LET’S TALK

hello@paperati.com
+48 601 --- ---

Helianthus | Słonecznik

Słoneczniki, to najbardziej wakacyjne kwiaty, kojarzą mi się z ciepłymi letnimi dniami spędzanymi na wsi. Przygotowanie wersji papierowej tej właśnie rośliny okazało się bardziej skomplikowane niż zakładałam na wstępie.

Słoneczniki, w przeciwieństwie do moich wcześniejszych kwiatów, mają swoją grubość, masę i gabaryt. Nie są to drobne wiotkie kwiaty na cienkich łodyżkach, a spore masywne dyski na grubej łodydze. Taka budowa kwiatu zmusiła mnie do poszukania innego niż dotychczas sposobu na wykonanie poszczególnych elementów kwiatu.

Środek kwiatu wykonałam z grubej, włoskiej bibuły florystycznej, natomiast płatki z cieńszej bibuły dwustronnej w kilku odcieniach. Do wykonania zielonych elementów kwiatu również wykorzystałam włoską bibułę. Aby nadać łodydze odpowiednią grubość na drucik naciągnęłam gumowy wężyk, który owinęłam taśmą florystyczną.

Dla lepszego efektu płatki oraz liście pomalowałam pastelami. Ta metoda pozwala na uzyskanie bardziej realnego wyglądu bez naruszania struktury bibuły. W przyszłości postaram się więcej wykorzystywać tą właśnie metodę barwienia bibuły.


Sunflowers are the most summery flowers I can imagine. They remind me warm summer days spent at the countryside. Preparing this paper flower turned out to be more complicated than anticipated at the outset.

Sunflowers, in contrast to my earlier paper flowers, have their thickness, weight and overall dimensions. These are not minor limp flowers on thin stems. These are massive discs on a thick stem. This project forced me to look for a different way of preparing individual components of the flower.

I made the center of the flower with a thick Italian florist crepe paper, while petals with thinner double-sided crepe paper in several shades. To make green floral elements also used the Italian crepe paper. To make the stem suitably thick I pulled a rubber tubing on stem wire which I then wrapped with florist tape.

To acheive better effect I painted petals and leaves with pastels. This method allows for more realistic appearance without affecting the structure of the crepe paper. In the future, I will try to use more this method of coloring crepe paper.

c-2849

c-2850

c-2853

c-2854

c-2857

c-2863

c-2865

Share Post :

More Posts